Yhteystiedot

Olemme talotekniikan ja LVIS-palveluiden asiantuntijoita. Toimimme Keski-Pohjanmaalla ja lähialueella.

Yhteys­tie­dot

RATECH Oy

Yrit­tä­jän­tie 6
67100 Kok­ko­la
Y‑tunnus: 2839179–5
Puh: 040 673 0035
Säh­kö­pos­ti: info@ratech.fi

RIKU KESKI-SÄMPI

Toi­mi­tus­joh­ta­ja
040 673 0035
riku@ratech.fi

TUOMAS NYBACKA

LVI
040 673 0037
tuomas@ratech.fi

MATIAS UKSKOSKI

Säh­kö
040 486 8730
matias@ratech.fi

PETRI SÄILYNKANGAS

Auto­maa­tio
050 338 2296
petri@ratech.fi

Las­ku­tus­tie­dot

VERKKOLASKUTUS

Verk­ko­las­kuo­soi­te: 003728391795
Verk­ko­las­kuo­pe­raat­to­ri: Maven­ta Ser­vices (003721291126)

SÄHKÖPOSTILLA LÄHETETYT LASKUT OSOITTEESEEN:

invoice-28391795(at)kollektor.fi

PAPERISET LASKUT:

RATECH Oy
28391795
PL 100
80020 Kol­lek­tor Scan

Huom! Yri­tyk­sen y‑tunnus (28391795) pitää olla las­kun osoi­te­ken­täs­sä, pel­käs­tään kir­je­kuo­reen kir­joi­tet­tu­na y‑tunnus ei rii­tä. Ethän lähe­tä pape­ri­las­ku­ja käyn­tio­soit­tee­seem­me Lahdenperäntielle.

OTA YHTEYTTÄ!

Voit hyö­dyn­tää asian­tun­ti­ja­pal­ve­luam­me yksit­täi­seen toi­mek­sian­toon tai pyy­tää tar­jouk­sen kat­ta­vam­mas­ta kokonaisuudesta.

info(at)ratech.fi • 040 673 0035